Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (2024)

Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa-Śródmieście Statystyk/Ekonomista Warszawa-Śródmieście

Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector

Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (1)

Staff Partners

Warszawa, Śródmieście

10 000 - 11 000 zł brutto/mies.

specjalista junior / mid / praktykant/stażysta / asystent

pełny etat

umowa o pracę / o pracę tymczasową

praca stacjonarna / hybrydowa

rekrutacja online

11 dni temu

Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (2) Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (3) Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (4) Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (5)

For our Client, we are looking for:

Duties and tasks linked to the post:

 • to complete and oversee a variety of professional assignments involving the systematic collection, compilation and interpretation of numerical data;
 • to produce charts, tables and graphs related to the statistical analysis;
 • to prepare statistical reports, analysis of statistical tables, charts and graphs;
 • to assist in the interpretation and evaluation of research results;
 • to develop easy-to-analyze samplings techniques and processes.

Requirements:

 • Education: university degree in statistics, economics or econometrics (at least bachelor degree)
 • Work experience: at least 2 years of professional experience in statistical consulting
 • Computer skills: proficiency in the Statistical Analysis System (SAS), very good knowledge of the main MS Office software (PowerPoint and excel mainly).
 • Language skills: very good command of English, both spoken and written (B2/C1 level)

Personal skills:

 • ability to handle confidential matters and high level of discretion;
 • high responsibility and ability to take initiative;
 • high level of service orientation;
 • ability to work under pressure and experience in organizing work and prioritizing accordingly;
 • ability to communicate efficiently at all levels internally and externally and in appropriate manner;
 • ability to work in a team.

We offer:

 • contract of employment through the Employment Agency;
 • daily remuneration: 89,08€ net;
 • medical care, sport card;
 • opportunity for development and promotion;
 • convenient location of the office - the centre of Warsaw;
 • work with professionals.

Application deadline: until July 4, 2024

Please be advised that only resumes in English will be considered.

Poznaj

Staff Partners

Aktualne oferty pracy

10

Zobacz na mapie

GrupaStaff Partners tosprawdzony dostawca usług w obszarze nowoczesnegoiefektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Współpracę z Klientem opieramy na budowaniu partnerskich relacji, rzetelnej obsłudze i przejrzystej ofercie cenowej.

Od początku 2003 roku naszą działalność skupiamy na skutecznych rekrutacjach, elastycznej pracy tymczasowej i profesjonalnej obsłudze kadrowo-płacowej.

Nasze usługi realizowane są przez zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach, gwarantującyindywidualne podejściedo każdego projektu.

Kompleksowość oferty Staff Partners pozwala naszym Klientom skupić działania na realizacji celów strategicznych dzięki powierzeniu tematyki kadrowej w ręce naszych ekspertów.

Podobne oferty

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (6)

  Pracownik Wydziału Zabezpieczenia Przewozów

  "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. Warszawa, ul. Lubelska 26 praca stacjonarna

  specjalista (mid) umowa na zastępstwo pełny etat

  6 dni

  Opis stanowiska: Kontrola i nadzorowanie jakości usług świadczonych na rzecz Spółki KM przez podmioty zewnętrzne, obejmujących m.in. udostępnianie infrastruktury kolejowej do realizacji przewozów pasażerskich i prowadzenie ruchu pociągów oraz jazd manewrowych na terenie stacji zwrotnych...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (7)

  Specjalista ds. modelowania ryzyka

  Aon Polska Sp. z o. o. Warszawa praca hybrydowa

  specjalista mid / senior / ekspert umowa o pracę pełny etat

  1 dni

  Twoje codzienne zadania: Analizowanie wpływu katastrof naturalnych na portfele majątkowe zakładów ubezpieczeń, z wykorzystaniem opracowanych wewnętrznie modeli Aon oraz licencjonowanych zewnętrznie modeli katastrof; Analiza i przetwarzanie danych klientów; Testowanie i ocena modeli...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (8)

  Specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Warszawa, ul. Żelazna 59A praca stacjonarna

  specjalista junior / mid / senior umowa o pracę pełny etat

  3 dni

  OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: organizowanie i przeprowadzanie jednoaspektowych kontroli wewnętrznych, udział w organizowaniu wieloaspektowych kontroli wewnętrznych, przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych za rok poprzedni, monitorowanie...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (9)

  Główny Specjalista / Ekspert w Wydziale Modelowania i Prognozowania Ruchu w Departamencie Analiz Transportowych

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa praca hybrydowa

  specjalista mid / senior / ekspert umowa o pracę pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV

  3 dni

  Dołącz do CUPT! Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) – Instytucja zajmującą się zarządzaniem funduszami pochodzącymi z Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie inwestycji infrastrukturalnych w sektorze transportu. Obecnie poszukujemy doświadczonego specjalisty, który...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (10)

  Program „Staże Prezesa NBP”

  Narodowy Bank Polski Warszawa praca stacjonarna

  praktykant/stażysta umowa o pracę pełny etat

  10 dni

  Wymagania wobec kandydata: ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po 1 stycznia 2023 r. - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów,...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (11)

  Ekonomista Kontraktu

  ALTOR Sp. z o. o. Łódź praca stacjonarna

  specjalista (mid) umowa o pracę pełny etat aplikuj szybko aplikuj bez CV

  2 dni

  Współpraca przy bieżącej koordynacji i administracji projektem w zakresie rzeczowo-finansowym, kontrola dokumentów pod kątem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz poprawności i zgodności z umowami, Weryfikacja realizacji umów i zleceń pod względem finansowym, Zarządzanie...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (12)

  R2R Process Expert

  METRO Global Solution Center Sp. z o.o. Szczecin, Plac Brama Portowa 1 praca stacjonarna

  ekspert umowa o pracę pełny etat

  4 dni

  Tasks & Responsibilities: participation in the LUCA Digital Finance R2R sub-project with responsibility over General Ledger, Fixed Assets and Taxes, first contact point for all process related issues and questions for LUCA Digital Finance implementation partner as well as all METRO colleagues, be...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (13)

  Program „Staże Prezesa NBP”

  Narodowy Bank Polski Wrocław praca stacjonarna

  praktykant/stażysta umowa o pracę pełny etat

  10 dni

  Wymagania wobec kandydata: ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po 1 stycznia 2023 r. - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów,...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (14)

  Program „Staże Prezesa NBP”

  Narodowy Bank Polski Bydgoszcz praca stacjonarna

  praktykant/stażysta umowa o pracę pełny etat

  10 dni

  Wymagania wobec kandydata: ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po 1 stycznia 2023 r. - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów,...

 • Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (15)

  Program „Staże Prezesa NBP”

  Narodowy Bank Polski Lublin praca stacjonarna

  praktykant/stażysta umowa o pracę pełny etat

  10 dni

  Wymagania wobec kandydata: ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich po 1 stycznia 2023 r. - preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, matematyka, cyberbezpieczeństwo, informatyka i pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów,...

Zobacz inne oferty pracy:

Praca Statystyk/Ekonomista

Praca w miastach

Warszawa

Ząbki

Marki

Zielonka

Piastów

Łomianki

Ożarów Mazowiecki

Pruszków

Piaseczno

Kobyłka

Archiwalna oferta nr 9116089, Statistician in EIBM Intelligence Division/Analysis Unit /Regional Analysis Sector, Warszawa-Śródmieście, Staff Partners - oferty pracy (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 5985

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.